52143

ویژه ی گیاهخواران

لیست دستورات غذایی با موضوع : ویژه ی گیاهخواران

خوراک تند سبزیجات رژیمی
0

خوراک تند سبزیجات رژیمی

یک غذای ؤزیمی و کم کالری می باشد

دسته بندی:  ویژه ی گیاهخواران
شامی سویا
0

شامی سویا

یک شامی ساده و خوشمزه ویژه گیاهخواران می باشد.

دسته بندی:  ویژه ی گیاهخواران
پلو سبزیجات
0

پلو سبزیجات

یک مدل از غذا ، مناسب گیاه خواران می باشد.

دسته بندی:  ویژه ی گیاهخواران